Disclaimer

U investeert via de BOTS-app met Cryptocurrency. Als andere valuta of activa dan cryptocurrencies op het BOTS-platform staan, moet u akkoord gaan met een afzonderlijke overeenkomst samen met de asset / bot. Houd er rekening mee dat sommige bots handelen met hefboomwerking en / of shortposities. Dit verhoogt het risico en kan de winst verbeteren. BOTS is de facilitator van het platform. BOTS is niet aansprakelijk voor de bots die zich op het platform bevinden.

Wie is BOTS?
U sluit of heeft een overeenkomst met CMS Beheer BV Wij noemen ons ook BOTS. en BOTS by RevenYOU.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haarlem, KVK: 71014918, Nederland

Wij bieden de volgende diensten aan:
- Investeren in cryptocurrency via bots.
- Het opslaan van cryptocurrency via de portemonnee 'beschikbare fondsen'.

Wij doen niet:

Diensten verlenen met betrekking tot:
- Stortingen en / of opnames van cryptocurrency
- Mining
- Initial Coin Offerings ("ICO's"), 
- Handel in cryptocurrency-futures en andere crypto-effecten  of quasi-effectenhandel die niet afkomstig is van gevestigde banken, effecten firma's, handelaren in futures-commissies ("FCM") of andere niet afkomstig zijn van goedgekeurde financiële instellingen en / of die niet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving.
- Financiële instrumenten 
- Cryptocurrency aanbieden voor het voltooien van taken, zoals het downloaden van andere apps, het aanmoedigen van andere gebruikers om te downloaden, posten op sociale netwerken, enz.

Bent u het niet met ons eens?
Bent u het niet eens met de service die wij bieden? Dan bent u verplicht om eventuele schade te beperken. Neem zo snel mogelijk contact op met BOTS. Als we samen geen oplossing vinden? Dan moet u bijvoorbeeld uw account opzeggen en uw posities verkopen. Dit moet u ook doen als u de uitkomst van het geschil op dat moment niet weet of als u nog niet weet of wij aansprakelijk zijn voor de schade.

Heeft u een klacht?
Als je een klacht hebt, kun je ons dat laten weten. We hebben een klachtenprocedure in de chat. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Een klacht moet worden ingediend binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of nadat u dit redelijkerwijs had kunnen weten.

Uw vermogen wordt op verschillende manieren beschermd.
BOTS werkt alleen met goedgekeurde uitwisselingen, die op zijn minst apps hebben op IOS en Android of vergelijkbaar, en uitwisselingen die goed scoren qua veiligheid en garanties. Bij het kiezen van een bot kies je ook voor de ruil. Alle transacties of overdrachten van cryptocurrency worden op goedgekeurde beurzen geplaatst.

BOTS kunnen ook - zo kort mogelijk - crypto-activa houden, normaal gesproken tijdens transacties. Wanneer BOTS uw crypto’s bewaart, vallen die niet in BOTS’- macht in geval van faillissement. Een hoofdregel van het Nederlandse eigendomsrecht is dat er een verschil is tussen 'mijn' en 'uw'. Een gevolg hiervan is dat de schuldeisers van één niet zomaar de eigendom van iemand anders dan de schuldenaar kunnen terugverdienen.

Hoe kunt u geld overboeken naar en opnemen van uw account?
U kunt geld overmaken en opnemen met de BOTS-app (Ios en Android). Als u geen smartphone meer heeft, kunt u een brief schrijven: BOTS, Gedempte Oude Gracht 45-47, 2011 GL Haarlem Nederland

Kunt u uw cryptocurrencies beloven?
Jij kan niet verpanden aan een derde partij.

Wat is zelfinvestering?
Kiest u voor de dienst die u kiest voor uw beleggingsbeleid door bot strategieën (bots) te kiezen, dan houdt u zelf in de gaten of u met dit beleggingsbeleid uw doelstellingen behaalt en neemt u alle investeringsbeslissingen zelf. Via de app kunt u veilig en snel online bestellen.

Wanneer kunt u Self-Investing niet gebruiken?
In de volgende situaties kunt u de BOTS-app niet gebruiken om te handelen met echte cryptocurrencies:
- Als u in een land woont of de nationaliteit heeft van een land waar cryptocurrencies niet voor u zijn toegestaan.
- Als u onder curatele bent gesteld.
- Als u minderjarig bent, handelt zonder uitdrukkelijke toestemming van uw ouders / voogd. We staan ​​niet toe dat een wettelijke vertegenwoordiger namens een minderjarige een overeenkomst aangaat.

Wanneer is de BOTS-service geschikt voor u?
Over het algemeen is de bots-app geschikt voor klanten die reeds volledig zelfstandig en zonder hulp investeren.

Meestal zijn dit klanten die:
- zich bewust zijn van de economische ontwikkelingen,
- interesse hebben in en ervaring hebben met beleggen,
- de risico's begrijpen en de risico's financieel en emotioneel dragen.
Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter de kans op (grote) verliezen

Risicoclassificatie:
De risicoclassificatie per bots wordt aangegeven in de app. Op basis van backtesting en actuele data wordt per bot een risicoclassificatie gegeven. In de app zie je deze risicoclassificatie voorafgaand aan de mogelijke activering van een bot.

Wanneer is de BOTS-service mogelijk niet geschikt voor u?
In sommige gevallen is zelf beleggen mogelijk niet geschikt voor u. Bijvoorbeeld als uw vermogen en inkomen relatief klein zijn. Investeringen fluctueren en kunnen (tijdelijk) fors dalen. 

Wanneer eindigt de overeenkomst?
Zowel jij als BOTS kunnen de overeenkomst annuleren door de andere persoon een formeel, duidelijk bericht te sturen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij twijfel, één en / of account of één en / of factuur) kan BOTS u vragen om ons een ondertekende brief te sturen.

In de volgende situaties kan onze relatie onmiddellijk en volledig eindigen, zonder dat we u een brief hoeven te sturen.
- U bent failliet, u bent onderworpen aan een wettelijk schuldsaneringsplan of u vraagt ​​surséance van betaling aan.
- U staat onder administratie of curatorschap.
- U voldoet niet aan de afspraken in de voorwaarden.
- Als u zich niet aan de regels van zelf beleggen.

kunt houden, kunt u uw cryptocurrency te allen tijde via de BOTS-app overboeken, verkopen of overboeken naar uw bankrekening. Het verkopen van uw cryptocurrencies kan enige tijd in beslag nemen. Voor het verkopen of overboeken van uw cryptovaluta betaalt u kosten. Zodra al uw bestellingen zijn verwerkt ontvangt u van ons een bevestiging van de annulering en de datum waarop de transacties hebben plaatsgevonden. Dit is zichtbaar in de app. 

Wat gebeurt er met je cryptocurrencies als je sterft?
Bij overlijden nemen uw erfgenamen tijdelijk uw plaats in als partij bij deze overeenkomst. Om te bepalen wie uw erfgenamen zijn, moeten zij ons een bewijs van erfrecht sturen. Of een ander document dat op ons van toepassing is als erfrecht. Daarna kunnen uw erfgenamen transacties blijven doen totdat de nalatenschap is verdeeld. Het kan zijn dat de erfgenamen na opsplitsing van de erfenis de rekening willen behouden. Deze moeten dan een nieuwe overeenkomst sluiten met ons.

Hebben BOTS niet kunnen bepalen wie formeel uw erfgenamen zijn of wie uw testamentuitvoerder is? Dan laat BOTS uw beleggingen tot nader order achter in de app. 

Heb je een 'en / of' account en sterft een van jullie? In dat geval kan (kunnen) de andere persoon / personen het account afzonderlijk blijven gebruiken op de manier zoals BOTS met u is overeengekomen in deze algemene voorwaarden. Dit artikel is niet van toepassing als u een rechtspersoon bent.

Wat gebeurt er als je onder curatele of curatele wordt gesteld?
BOTS weet pas formeel wie de curator of curator is, nadat BOTS de aanstelling van de rechtbank heeft ontvangen. De rechter moet ook expliciet hebben gesproken over cryptocurrencies.

Wat gebeurt er als je naar de Verenigde Staten verhuist?
U kunt dan geen gebruik meer maken van onze diensten. U moet u uw beleggingen verkopen en uw account sluiten.

Wat gebeurt er als BOTS de kosten aanpast?
We kunnen de kosten voor onze diensten op elk moment aanpassen. We publiceren de aanpassing in de BOTS-app voordat de aanpassing start. Ben je het niet eens met een aanpassing? Dan kun je de relatie met ons beëindigen door de app te verkopen en te sluiten.

De opslag en administratie van uw cryptocurrencies
Wanneer u een account opent, geeft u ons de opdracht om:
- investeringen voor u te beheren bij de cryptocurrency-uitwisselingen,
- om administratieve beheer acties met betrekking tot uw investeringen uit te voeren.

Waardering van uw beleggingen
Bij het waarderen van de beleggingen in uw portefeuille, indien beschikbaar, gebruiken we de realtime waarde met een interval van 5 minuten. 

Hoe geef je ons een opdracht?
Wij verwerken uw bestellingen met betrekking tot uw beleggingen alleen via de app.

Hoe voeren wij uw opdrachten uit?
Als u orders laat uitvoeren door de bots van uw keuze, dan zijn de kosten en risico's voor u. 

We kunnen uw bestelling combineren met de opdrachten van andere klanten. We doen dit alleen als het niet nadelig is voor u, maar we kunnen dit niet garanderen. Het kan zijn dat een gecombineerde opdracht slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. In dat geval verdelen we het resultaat over de verschillende klanten. U ontvangt dan het percentage van dat deel van de opdracht dat wij tegen het gemiddelde tarief hebben uitgevoerd.

We houden bij welke opdrachten je ons hebt gegeven via de gekozen bots. Dit doen we digitaal. Om de broncode of intellectueel eigendom van de botsmaker te garanderen, heb je echter geen inzicht in andere informatie dan de koop- en verkoopmomenten, evenals de beschreven strategie.

Op het moment dat u een bot start, kunt u niet meer beleggen dan het bedrag dat op uw rekening staat. We zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van investeringen in bots, alleen als we zelf een grote fout maken of als we de schade opzettelijk hebben veroorzaakt.

BELEID INZAKE KLANTENONDERZOEK VOORKOMING VAN WITWASSEN EN 
FINANCIEREN VAN TERRORISME

Voorkoming van witwassen
BOTS implementeert haar AML-beleid met de hulp van professionele marktpartijen. Sommige componenten zijn:

- Aansluiting op wereldwijde sancties en watchlists. Profielen van entiteiten op wereldwijde en nationale sanctielijsten (bijvoorbeeld OFAC, HMT, UN en nog veel meer)
- Verbinding met aanvullende informatie met realtime updates, bijvoorbeeld foto's, verbindingen, media-artikelen, bronlinks, enz.
- Verbinding met duizenden van regerings-, regelgevende, wetshandhavings-, fitness- en justitiechecklists
- Verbinding met gedeponeerde wereldwijde databases van PEP's in meer dan 200 landen wordt continu gecontroleerd op updates - Verbinding met PEP-classificatie in risicoklassen volgens FATF-richtlijnen Verbinding om PEP te gebruiken
- Profielen uitgebreid met verbindingen , familieleden, naaste medewerkers, foto's en media-artikelen Naast samenwerking met gerenommeerde marktpartijen. BOTS heeft een eigen onderzoeksafdeling die actief en passief observeert.

KYC-beleid (ken uw klant)
Identiteitsverificatie in overeenstemming met het FATF- en WWFT-klanten identificatie beleid. Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG regelgeving. BOTS voert zijn KYC uit met hulp van professionele verificatie marktpartijen zoals Switftdill

Toegang tot BOTS gebeurt digitaal via de app. Elke gebruiker is verplicht om te voldoen aan de KYC- en AML-procedures van BOTS. Ook bij entiteiten wordt altijd een cliëntenonderzoek uitgevoerd.

Beleid Cryptocurrency-uitwisselingen
BOTS werkt alleen met cryptocurrency-uitwisselingen die goed scoren op het gebied van KYC / AML-integratie en -implementatie. Hierbij volgen we zowel ons eigen onderzoek als onderzoek van derden zoals Swiftdill. De selectie van beurzen voor cryptocurrency verandert afhankelijk van de resultaten van de verschillende onderzoeken.

De anti-witwasrichtlijnen
BOTS wordt momenteel geregistreerd bij DNB, De Nederlandsche Bank. BOTS doet aangescherpt onderzoek naar correspondent relaties. Onder deze relaties vallen de relaties tussen financiële bedrijven die zijn aangegaan waarbij diensten door de ene instelling aan de andere worden verleend, waaronder diensten als cash management, geldoverdrachten, transitrekeningen, wisselkantoren en effectentransacties. Dit omvat volgens BOTS ook platforms waar crypto's worden verhandeld.

Activering met cryptocurrencies
Activering via cryptocurrencies leidt altijd tot een scherper cliëntenonderzoek. Bijvoorbeeld informatie over familieleden en naaste zakenpartners, inkomstenbronnen, onderzoek naar ongunstige rapportage op internet, onderzoek naar zakelijke activiteiten, enz., En verificatie van de documenten op echtheid (bijvoorbeeld door klantdocumenten te vergelijken met documenten uit de belastingdienst, zoals aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, kopieën van de externe accountant, loonstroken van de werkgever, etc.). 

Juridisch advies over de cryptocurrency
Met betrekking tot cryptocurrencies ondersteunt BOTS alleen in-app aankopen van pure crypto's. Geen tokens, ICO's en geen anonieme munten zoals Monero, Dash.

Bovendien weert BOTS elke betrokkenheid bij Cryptocurrencies of geld af dat mogelijk afkomstig is van PEP's, sanctielijsten of anderszins verdachte oorsprong.

Organisatie en implementatie
BOTS heeft haar organisatie specifiek ingericht voor onder meer model risicomanagement praktijken, klantonderzoek, rapportage, bewaren van ondersteunende documenten, interne controle, compliance management en medewerker review. BOTS werkt samen met een eindverantwoordelijke, een compliancefunctie en een auditfunctie. BOTS werkt ook aan de voorbereiding van een centraal contactpunt voor de toezichthouder. Bij BOTS is de beleidsmaker verantwoordelijk voor de naleving van de Wwft. De taak van de compliance officer is toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving en het (interne) beleid van de instelling. Daarnaast doet de compliance officer meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU). De persoon met de auditfunctie controleert de naleving van wet- en regelgeving en de compliance officer.

VERORDENING VAN ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMING VAN BOTS
Het is een topprioriteit voor BOTS om de privégegevens van onze klanten, zakenpartners en relaties te beschermen. We beschermen persoonsgegevens en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Enkele van de belangrijkste vereisten voor privacy en gegevensbescherming waaraan BOTS zich houdt, volgens de AVG, zijn onder meer: ​​Vereiste

  • toestemming van proefpersonen voor gegevensverwerking.
  • Verzamelde gegevens anonimiseren om de privacy te beschermen.
  • Verstrekken van meldingen van datalekken.

We slaan en verwerken, in samenwerking met onze gecertificeerde partners, de volgende persoonlijke gegevens van de gebruikers van de mobiele applicatie:

voor- en achternaam, adresgegevens, gps-locatie, geboortedatum, geslacht, foto, kopie van ID-document, bankgegevens, handelsgeschiedenis, telefoonnummer en fiat / cryptocurrency-overdracht geschiedenis.

Door zich te registreren voor onze mobiele handelsapplicatie, gaat de gebruiker akkoord met het recht voor BOTS om deze informatie op te slaan en te verwerken volgens de GDPR-regelgeving.

Volgens de AVG waaraan we voldoen, hebben gebruikers volledige controle over hun eigen persoonlijke gegevens en hebben ze het recht om zich indien gewenst af te melden. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming voor opslag en verwerking van hun persoonlijke gegevens in te trekken en de gegevens geschiedenis kan op verzoek van de gebruiker worden gewist uit het BOTS-dossier.

We mogen alleen gebruikersgegevens bewaren en verwerken die cruciaal zijn voor het functioneren van de mobiele applicatie en financiële transactiesystemen. BOTS is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met autoriteiten in het geval dat een dergelijk verzoek door de wetshandhaving wordt gedaan.

WERKELIJKE KOSTEN VOOR ZELF BELEGGEN
Kosten die met beleggen gemoeid zijn: platform kosten, uitbetaling aan BOT-creator kosten en wisselkosten. Andere kosten zijn financierings- en opnamekosten. Hoofdzakelijk ruilen van basisvaluta.