Privacy Statement

Gebruik van uw persoonsgegevens
BOTS verwerkt persoonsgegevens van al haar klanten en dus ook van u. BOTS heeft uw persoonsgegevens om verschillende redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kunt u denken aan uw contactgegevens, maar eventueel ook gegevens over uw inkomen. Voor sommige wettelijke verplichtingen moet BOTS ook uw transacties volgen. Bent u geen BOTS-klant meer, dan vernietigt BOTS uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten aan te trekken of nieuwe producten of diensten te promoten, verwerkt BOTS ook persoonsgegevens. Dit betreft vaak een beperkt type gegevens, zoals contactgegevens. 

Persoonsgegevens bekijken, wijzigen en verbeteren
BOTS is graag transparant over wat BOTS met uw persoonsgegevens doet en vindt het belangrijk dat deze correct zijn. Je kunt BOTS daarom vragen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verbeteren. Als u niet wilt dat BOTS uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u bezwaar maken. Het zijn jouw gegevens, dus je kunt BOTS ook vragen om gegevens naar jou over te dragen. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
BOTS gebruikt uw persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Soms verstrekt BOTS uw persoonsgegevens aan derden. BOTS doet dit alleen als het nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren of om de bedrijfsvoering efficiënt te laten verlopen. Zo werkt BOTS samen met een partij die namens BOTS bekijkt hoe BOTS de gebruiksvriendelijkheid van de website en mobiele applicaties kan verbeteren. BOTS verstrekt persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. BOTS probeert altijd zoveel mogelijk persoonlijke gegevens te anonimiseren. BOTS zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens daar, zoals hier, in goede handen zijn.
BOTS moet ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken (inclusief persoonsgegevens). Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of een andere overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst.